Regulamin

 

REGULAMIN

PLENEROWYCH TARGÓW RÓŻANYCH

7-8.09.2019r.

Wstęp

Plenerowe Targi Różane zwane dalej „Kiermaszem” są imprezą nawiązującą w swej treści do różanej tradycji Kutna. Plenerowe Tragi Różane odbywają się w ramach 45. Święta Róży w dniach 7-8.09.2019r.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami Plenerowych Targów Różanych jest Kutnowski Dom Kultury.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady porządkowe podczas Plenerowych Targów Różanych zlokalizowanych w Kutnie przed Kutnowskim Domem Kultury oraz w Parku im. Traugutta, obowiązujące dla osób prowadzących działalność handlową, wystawienniczą, inną działalność zarobkową lub niezarobkową, jak również osób odwiedzających Plenerowe Targi Różane.
 3. Plenerowe Targi Różane składają się z następujących części:

  1. Kiermasz Różane Różności – namioty wystawiennicze zlokalizowane na parkingu przed Kutnowskim Domem Kultury
  2. Kiermasz Ogrodniczy– Park im. R. Traugutta

   

Rodzaje stoisk

 1. Integralną częścią Plenerowych Targów Różanych są stoiska handlowe, wystawiennicze, promocyjne, edukacyjne.
 2. Na Plenerowe Targi Różane przyjmowane są stoiska:
 • z krzewami  i drzewami  owocowymi, roślinami, sadzonkami, cebulami kwiatowymi
 • twórców ludowych (rękodzieło, rzeźba, malarstwo, wiklina, itp.), ceramika artystyczna
 • kosmetyki różane
 • artykuły spożywcze (cukierki, lizaki, czekolady, konfitury, dżemy, itp.), wyroby regionalne, wypieki (pieczywo, ciasta różane, ciasteczka kruche, itp.)
 • gastronomia, w tym:, miody pitne, nalewki różane, soki, itp.
 • inny asortyment zatwierdzony przez Organizatora.
 1. Na Targi Różane nie będą przyjmowane stoiska: z chemią (proszki, art. czyszczące, itp.), sprzętem AGD, z odzieżą współczesną, obuwiem, stoiska z materiałami promocyjnymi nie związanymi z charakterem wydarzenia.
 2. Organizator ma prawo odmówić zgody na wystawienie stoiska, jeśli uzna, że nie pasuje ono do charakteru wydarzenia.

Zgłoszenie stoiska

 1. Każdy podmiot, przedsiębiorca, osoba fizyczna zainteresowana wystawieniem stoiska, zgłasza swój udział za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIA dostępnego na stronie internetowej targirozane.pl.
 2. Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do 31.07.2019r.
 3. Organizator po otrzymaniu formularza zgłoszenia w ciągu 7 dni potwierdza jego otrzymanie (telefonicznie lub mailowo) i informują o przyjęciu lub odmowie wystawienia proponowanego stoiska.
 4. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora w zależności od dostępności wolnej powierzchni wystawienniczej. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego doboru stoiska oraz może wprowadzić limit stoisk oferujących podobny asortyment i samo wysłanie zgłoszenia nie jest potwierdzeniem pozytywnego rozpatrzenia.
 5. Zgłoszenie i przyjęcie do udziału w Plenerowych Targach Różanych  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

Sprawy porządkowe

 1. Organizatorzy mogą zapewnić dostęp do energii elektrycznej do stoisk, gdy jest taka potrzeba. Zapotrzebowanie na prąd należy zaznaczyć na „formularzu zgłoszenia”.
 2. Wystawca, handlowiec ma prawo do:
 • prowadzenia działalności handlowej w określonym przez Organizatora miejscu i godzinach trwania Kiermaszu
 • reklamowania swojej działalności wewnątrz stoiska, o ile nie zakłóca to porządku Plenerowych Targów Różanych
 • informacji i pomocy ze strony Organizatora
 1. Wystawca, handlowiec ma obowiązek:
 • utrzymania porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu i pozostawienia porządku po zakończeniu działalności na terenie Plenerowych Targów Różanych.
 • przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Plenerowych Tragów Różanych
 • przestrzegania obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż oferowanych produktów.
 1. Zabrania się:
 • wystawiania na stoisku innego asortymentu niż zgłoszony w formularzu zgłoszenia
 • prowadzenia działalności naruszającej porządek i spokój publiczny
 • udostępniania stoiska handlowego lub przydzielonego miejsca osobom trzecim bez zgody Organizatora
 • używania otwartego ognia
 • sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które handlujący nie posiada zezwoleń
 • sprzedaży narkotyków, środków psychotropowych, dopalaczy oraz produktów pirotechnicznych oraz wszelkich innych prawnie zakazanych.
 1. Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, koncesje, licencje, podatki, leżą wyłącznie po stronie handlującego. Jednocześnie każdy winien ubezpieczyć swoją działalność, w tym posiadane mienie we własnym zakresie.
 2. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów przy stanowiskach handlowych. Pojazdy należy parkować w wyznaczonych do tego miejscach wskazanych przez Organizatorów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • produkty przechowywane na stoisku handlowym
 • eksponaty wystawione na stoisku
 • za szkody powstałe na osobie (a także osób współpracujących) lub mieniu uczestnika Kiermaszu spowodowane kradzieżą oraz zdarzeniami losowymi, takimi jak wichura, deszcze, ogień, eksplozje, zalanie wodą, a także szkody wynikłe z przerwy w dostawie prądu.

Cennik opłat za stoisko

 1. Za stoiska handlowe opłaty pobierane będą na miejscu w dniach trwania wydarzenia przez Organizatora.

Tabela opłat

 

Lp.

Rodzaj opłaty

Cena brutto

(opłata za dwa dni)

1.

Teren w sektorze ogrodniczym  – Park im. R. Traugutta (3×3 m)

350,00

2. Teren wraz z namiotem (3×3 m) na parkingu przed Kutnowskim Domem Kultury 250,00
3.

Teren w sektorze ogrodniczym  – Park im. R. Traugutta (3×3 m)

350,00

Każdy dodatkowy teren w sektorze ogrodniczym (3×3 m)

do ustalenia z

Organizatorem

 

4.

Opłata za obsługę techniczną, związana ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną

do ustalenia z  Organizatorem

5.

Uszkodzenie częściowe bądź całkowite namiotu

250,00

 

 • Warunkiem rezerwacji stoiska jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz wniesienie w formie przedpłaty opłaty za dzierżawę stoiska.
 • Opłatę należy wnieść na podstawie faktury proforma, która zostanie do Państwa przesłana w ciągu 7 dni roboczych na wskazany w formularzu adres mail.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym lub w kasie KDK stoiska będą zarezerwowane, a na wskazany w formularzu adres mail zostanie przesłana faktura VAT.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wystawcy i wszyscy uczestnicy Plenerowych Tragów Różanych zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 2. Podczas trwania Plenerowych Tragów Różanych w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje Organizator.